waterschap

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)waterschap
Label (en)district of water board
Label (de)waterschap
Code914
Definitie (nl)doelcorporatie op territoriale grondslag, publiekrechtelijk lichaam tot uitoefening van een taak op waterstaatsgebied (waterkering, waterlozing, verkeer), door de hiertoe bevoegde wetgever (de Kroon, Provinciale Staten) als zodanig opgericht of erkend, en gereglementeerd.
Datum start2011/07/04 10:46:11
Datum gewijzigd2012/11/23 12:30:33
StatusG
Id30283

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterschapBreder
waterschapCategorie van
waterschapGerelateerd
waterschapHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Waterschap (Domeinwaarde)Gerelateerdwaterschap
Waterschap (Domeinwaarde)Gerelateerdwaterschap
Waterschap (Domeinwaarde)Gerelateerdwaterschap
algemene bepalingen regelgeving/wet/verord (Begrip)Gerelateerdwaterschap
algemeen bestuur van het waterschap (Begrip)Heeft onderdeelwaterschap
algemeen bestuur van het waterschap (Begrip)Smallerwaterschap
RDF.jpg
Aquo history.png