waterschap

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)waterschap
Definitie (nl)een overheidsinstantie die in een bepaalde regio in Nederland tot taak heeft de waterhuishouding te regelen. De regio wordt niet bepaald door gemeente- of provinciegrenzen, maar door stroomgebieden.
Toelichting (nl)als een waterschap aan zee ligt, wordt dit met name in Holland een hoogheemraadschap genoemd
BronJuridischWoordenboek.nl
Label (en)district of water board
Label (de)waterschap
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterschapBreder
waterschapCategorie van
waterschapGerelateerd
waterschapHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Waterschap (Domeinwaarde)Gerelateerdwaterschap
Waterschap (Domeinwaarde)Gerelateerdwaterschap
Waterschap (Domeinwaarde)Gerelateerdwaterschap
algemene bepalingen regelgeving/wet/verord (Begrip)Gerelateerdwaterschap
algemeen bestuur van het waterschap (Begrip)Heeft onderdeelwaterschap
RDF.jpg
Aquo history.png