stuwpeil

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)stuwpeil
Definitie (nl)het feitelijke of nagestreefde peil op een bepaalde plaats in een stuwpand.
Toelichting (nl)Wordt vastgesteld in een peilbesluit
Synoniem (nl)streefpeil
Label (en)target water level
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
stuwpeilCategorie van
stuwpeilGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bergingscapaciteit (Begrip)Gerelateerdstuwpeil
RDF.jpg
Aquo history.png