bergingscapaciteit

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bergingscapaciteit
Definitie (nl)het volume water dat geborgen kan worden tussen het stuwpeil en het aanvaardbaar hoogste peil.
Toelichting (nl)Af te raden term: open-water-berging
Label (en)storage capacity
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bergingscapaciteitCategorie van
bergingscapaciteitGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
berging (Begrip)Gerelateerdbergingscapaciteit
bergingsgebied (Begrip)Gerelateerdbergingscapaciteit
peil (Begrip)Gerelateerdbergingscapaciteit
stuwpeil (Begrip)Gerelateerdbergingscapaciteit
RDF.jpg
Aquo history.png