ionenuitwisseling

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)ionenuitwisseling
Definitie (nl)de vervanging van ongewenste ionen met een bepaalde lading door gewenste ionen met dezelfde lading in een oplossing, door middel van een ionendoorlatende absorbeerder.
Bronwww.lenntech.com
Label (en)Ion exchange
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ionenuitwisselingCategorie van
ionenuitwisselingGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
actieve groepen (Begrip)Gerelateerdionenuitwisseling
affiniteit (Begrip)Gerelateerdionenuitwisseling
waterbeheer (Begrip)Gerelateerdionenuitwisseling
RDF.jpg
Aquo history.png