affiniteit

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)affiniteit
Definitie (nl)de scherpte waarmee een ionenuitwisselaar een contra-ion oppakt en vasthoudt.
Toelichting (nl)De affiniteit wordt sterk beïnvloed door de concentratie elektrolyt dat om de ionenuitwisselaar heen zit.
Bronwww.lenntech.com
Label (en)Affinity
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
affiniteitCategorie van
affiniteitGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
ionenuitwisseling (Begrip)Gerelateerdaffiniteit
RDF.jpg
Aquo history.png