affiniteit

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)affiniteit
Definitie (nl)de scherpte waarmee een ionenuitwisselaar een contra-ion oppakt en vasthoudt.
Toelichting (nl)De affiniteit wordt sterk beïnvloed door de concentratie elektrolyt dat om de ionenuitwisselaar heen zit.
Bronwww.lenntech.com
Label (en)Affinity
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
affiniteitCategorie van
affiniteitGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
ionenuitwisseling (Begrip)Gerelateerdaffiniteit
RDF.jpg
Aquo history.png