actieve groepen

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)actieve groepen
Definitie (nl)ionen die stevig vastgemaakt zijn op de matrijs van een ionenuitwisselaar.
Toelichting (nl)Iedere actieve groep moet altijd een ion met een tegengestelde lading naast zich hebben.
Bronwww.lenntech.com
Label (en)Active groups
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
actieve groepenCategorie van
actieve groepenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
ionenuitwisseling (Begrip)Gerelateerdactieve groepen
RDF.jpg
Aquo history.png