waterbeheer

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)waterbeheer
Definitie (nl)het geheel van onderzoekingen, plannen, technische werken en bestuurlijke maatregelen, dat dient om te komen tot een zo doelmatig mogelijk integraal beheer van het aanwezige grond- en oppervlaktewater.
Toelichting (nl)In de waterwet wordt voor de waterbeheerdoelstelling doorwezen naar de waterwet artikel 2.1
BronWater voor nu en later: Economische aspecten
Label (en)water management
Label (de)wasserwirtschaft , wasserverwaltung
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterbeheerBreder
waterbeheerCategorie van
waterbeheerGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
actief peilbeheer (Begrip)Brederwaterbeheer
afvalwaterbehandeling door derden (Begrip)Brederwaterbeheer
afwatering (Begrip)Brederwaterbeheer
aquaflow (Begrip)Brederwaterbeheer
waterberging (Begrip)Brederwaterbeheer
waterzuivering (Begrip)Brederwaterbeheer
actief kool (Begrip)Gerelateerdwaterbeheer
actualisatie-onderzoek (Begrip)Gerelateerdwaterbeheer
afvoer (Begrip)Gerelateerdwaterbeheer
afzet slib/restproducten (Begrip)Gerelateerdwaterbeheer
alfa-factor (Begrip)Gerelateerdwaterbeheer
ambtelijke adviescommissie integraal waterbeheer (Begrip)Gerelateerdwaterbeheer
beheersaccent (Begrip)Gerelateerdwaterbeheer
ionenuitwisseling (Begrip)Gerelateerdwaterbeheer
rijkswaterstaat (Begrip)Gerelateerdwaterbeheer
RDF.jpg
Aquo history.png