actieve gronddrukcoëfficiënt

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)actieve gronddrukcoëfficiënt
Definitie (nl)laagst mogelijke verhouding tussen horizontale en verticale spanning (b.v. direct achter een wand die van het grondmassief af beweegt).
Label (en)coefficient of ground pressure (active)
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
actieve gronddrukcoëfficiëntCategorie van
actieve gronddrukcoëfficiëntHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
actieve gronddruk (Begrip)Heeft onderdeelactieve gronddrukcoëfficiënt
RDF.jpg
Aquo history.png