actieve gronddrukcoëfficiënt

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)actieve gronddrukcoëfficiënt
Definitie (nl)laagst mogelijke verhouding tussen horizontale en verticale spanning (b.v. direct achter een wand die van het grondmassief af beweegt).
Label (en)coefficient of ground pressure (active)
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
actieve gronddrukcoëfficiëntCategorie van
actieve gronddrukcoëfficiëntHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
actieve gronddruk (Begrip)Heeft onderdeelactieve gronddrukcoëfficiënt
RDF.jpg
Aquo history.png