emissie

Versie door Mwelling (overleg | bijdragen) op 15 dec 2021 om 20:05
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)emissie
Definitie (nl)uitworp of lozing van stoffen, golven of andere verschijnselen door diffuse bronnen of puntbronnen.
Toelichting (nl)De lozing of uitstoot van (milieuverontreinigde) stoffen - het betreft zowel de lozing naar lucht, water of bodem, als het ontstaan van geluid of straling.
Label (en)emission
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
emissieCategorie van
emissieGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
behuizing (Begrip)Gerelateerdemissie
RDF.jpg
Aquo history.png