meetnorm

Versie door Mwelling (overleg | bijdragen) op 15 dec 2021 om 21:32
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)meetnorm
Definitie (nl)gehanteerde norm voor de maximale belasting op een bepaald milieubelastend aspect
Toelichting (nl)De normen die gehanteerd worden bij het toetsen van de resultaten die voortvloeien uit metingen. De normen kennen de volgende dimensies:- ze worden voor elke relevante parameter afzonderlijk vastgesteld- ze zijn voor één fysiek meetpunt van kracht- ze bep
BronGWL
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
meetnormBreder

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
BOOM-richtlijn zuiveringslib (Begrip)Bredermeetnorm
grenswaarde (Begrip)Bredermeetnorm
interventiewaarde (Begrip)Bredermeetnorm
richtwaarde (Begrip)Bredermeetnorm
streefwaarde (Begrip)Bredermeetnorm
toetsingswaarde (Begrip)Bredermeetnorm
RDF.jpg
Aquo history.png