interventiewaarde

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)interventiewaarde
Definitie (nl)waarde waarmee voor verontreinigende stoffen het concentratieniveau in een compartiment (bijvoorbeeld grondwater) wordt aangegeven waarbij bij overschrijding sprake is van ernstige vermindering of dreigende vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem (landbodem en waterbodem) heeft voor mens, plant of dier.
Toelichting (nl)De interventiewaarde geeft een concentratieniveau aan waarvan de overschrijding moet leiden tot (directe) actie. Er zijn interventiewaarden vastgesteld voor (water)bodem en grondwater.
BronSpeurdersgids normen waterkwaliteitsbeheer. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, Utrecht, rapport 96-23, 1996 (aangepast).
Label (en)value of intervention
Label (de)interventionswert
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
interventiewaardeBreder
interventiewaardeCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png