norm

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)norm
Definitie (nl)algemene regel m.b.t. een parameter met een bepaalde mate van bindendheid, al dan niet mede in kwantitatieve termen uitgedrukt
Toelichting (nl)Een norm wordt bepaald met behulp van daartoe gedefinieerde waarnemingssoorten. Als een Toetsnorm wordt gedefinieerd, wordt het toetsresultaat gebruikt als parameter met waarden als goed, voldoende, slecht, et cetera.
BronUvW, 1996: ZUIS
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
normCategorie van
normGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1% norm (Begrip)Bredernorm
algemene norm (Begrip)Bredernorm
bandbreedte (Begrip)Bredernorm
lozingsnorm (Begrip)Bredernorm
meetnorm (Begrip)Bredernorm
toetsnorm (Begrip)Bredernorm
bijzondere bepaling (Begrip)Gerelateerdnorm
waarnemingssoort (Begrip)Gerelateerdnorm
RDF.jpg
Aquo history.png