norm

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)norm
CodeNRM, 1040
Definitie (nl)algemene regel m.b.t. een parameter met een bepaalde mate van bindendheid, al dan niet mede in kwantitatieve termen uitgedrukt
Toelichting (nl)Een norm wordt bepaald met behulp van daartoe gedefinieerde waarnemingssoorten. Als een Toetsnorm wordt gedefinieerd, wordt het toetsresultaat gebruikt als parameter met waarden als goed, voldoende, slecht, et cetera.
BronUvW, 1996: ZUIS
Datum start2011/07/04 10:36:40
Datum gewijzigd2012/11/23 12:29:13
StatusG
Id27160

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
normGerelateerd
normSmaller

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Objecttype Norm (OBJECTTYPE)Begripnorm
1% norm (Begrip)Bredernorm
algemene norm (Begrip)Bredernorm
bandbreedte (Begrip)Bredernorm
lozingsnorm (Begrip)Bredernorm
meetnorm (Begrip)Bredernorm
toetsnorm (Begrip)Bredernorm
bijzondere bepaling (Begrip)Gerelateerdnorm
waarnemingssoort (Begrip)Gerelateerdnorm
RDF.jpg
Aquo history.png