som poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM)

Versie door Aquobot (overleg | bijdragen) op 2 jul 2022 om 03:06
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)som poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM)
Definitie (nl)de somparameter van aantoonbare parameters uit de reeks van 29 PFAS-verbindingen, perfluorbutaansulfonzuur (375-73-5), perfluor-1-decaansulfonzuur (335-77-3), perfluor-1-heptaansulfonzuur (375-92-8), perfluorhexaansulfonzuur (355-46-4), perfluorbutaanzuur (375-22-4),perfluordecaanzuur (335-76-2), perfluordodecaanzuur (307-55-1), perfluorheptaanzuur (375-85-9), perfluorhexaanzuur (307-24-4), perfluornonaanzuur (375-95-1), perfluoroctaanzuur (335-67-1), perfluoroctaansulfonzuur (1763-23-1), perfluoroctaansulfonamide (754-91-6), perfluorpentaanzuur (2706-90-3), perfluortridecaanzuur (72629-94-8), perfluortetradecaanzuur (376-06-7), perfluorundecaanzuur (2058-94-8), 2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS) (27619-97-2), som vertakte PFOS-isomeren, som vertakte PFOA-isomeren, perfluorhexadecaanzuur (67905-19-5), 2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS) (39108-34-4), 1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS) (120226-60-0), perfluor-1-pentaansulfonzuur (2706-91-4), perfluornonaan-1-sulfonzuur (68259-12-1), 2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS) (757124-72-4), bisperfluordecylwaterstoffosfaat (8:2 diPAP) (678-41-1), ammonium 4,8-dioxa-3H-perfluornonanoaat (958445-44-8), decafluor(1,1,2,2,2-pentafluorethyl)-cyclohexaansulfonzuur (133201-07-7).
Toelichting (nl)Dit begrip komt te vervallen omdat er een verkeerd stofje in is aangevraagd: decafluor(1,1,2,2,2-pentafluorethyl)-cyclohexaansulfonzuur (133201-07-7).
BronOpenbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Begin geldigheid2021-03-24
Eind geldigheid2022-07-01
WijzigingsnummerW-2112-0008
StatusVervallen

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
som poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM)Categorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
som 10 perfluoralkylstoffen (Begrip)Gerelateerdsom poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM)
RDF.jpg
Aquo history.png