som poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM)

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)som poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM)
Definitie (nl)de somparameter van aantoonbare parameters uit de reeks van 29 PFAS-verbindingen, perfluorbutaansulfonzuur (375-73-5), perfluor-1-decaansulfonzuur (335-77-3), perfluor-1-heptaansulfonzuur (375-92-8), perfluorhexaansulfonzuur (355-46-4), perfluorbutaanzuur (375-22-4),perfluordecaanzuur (335-76-2), perfluordodecaanzuur (307-55-1), perfluorheptaanzuur (375-85-9), perfluorhexaanzuur (307-24-4), perfluornonaanzuur (375-95-1), perfluoroctaanzuur (335-67-1), perfluoroctaansulfonzuur (1763-23-1), perfluoroctaansulfonamide (754-91-6), perfluorpentaanzuur (2706-90-3), perfluortridecaanzuur (72629-94-8), perfluortetradecaanzuur (376-06-7), perfluorundecaanzuur (2058-94-8), 2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS) (27619-97-2), som vertakte PFOS-isomeren, som vertakte PFOA-isomeren, perfluorhexadecaanzuur (67905-19-5), 2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS) (39108-34-4), 1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS) (120226-60-0), perfluor-1-pentaansulfonzuur (2706-91-4), perfluornonaan-1-sulfonzuur (68259-12-1), 2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS) (757124-72-4), bisperfluordecylwaterstoffosfaat (8:2 diPAP) (678-41-1), ammonium 4,8-dioxa-3H-perfluornonanoaat (958445-44-8), decafluor(1,1,2,2,2-pentafluorethyl)-cyclohexaansulfonzuur (133201-07-7).
Toelichting (nl)Dit begrip komt te vervallen omdat er een verkeerd stofje in is aangevraagd: decafluor(1,1,2,2,2-pentafluorethyl)-cyclohexaansulfonzuur (133201-07-7).
BronOpenbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Begin geldigheid2021-03-24
Eind geldigheid2022-07-01
WijzigingsnummerW-2112-0008
StatusVervallen

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
som poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM)Categorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
som 10 perfluoralkylstoffen (Begrip)Gerelateerdsom poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM)
RDF.jpg
Aquo history.png