som 10 perfluoralkylstoffen

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)som 10 perfluoralkylstoffen
Definitie (nl)somparameter bestaande uit 10 perfluoralkylstoffen (PFAS) perfluorobutaanzuur (CASnr: 375-22-4), perfluoropentaanzuur (2706-90-3), perfluorhexaanzuur (307-24-4), perfluorheptaanzuur (375-85-9), perfluoroctaansulfonzuur (1763-23-1), perfluorononaanzuur (375-95-1), perfluorodecaanzuur (307-55-1), perfluor-1-decaansulfonzuur (335-77-3), perfluorundecaanzuur (2058-94-8) en perfluorododecaanzuur (307-55-1)
BronWaterschap-Limburg
Begin geldigheid2022/04/23
Eind geldigheid2100/01/01
WijzigingsnummerW-2203-0013
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
som 10 perfluoralkylstoffenCategorie van
som 10 perfluoralkylstoffenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
som 10 perfluoralkylstoffen (Domeinwaarde)Gerelateerdsom 10 perfluoralkylstoffen
RDF.jpg
Aquo history.png