rioolgemaal

Versie door Aquobot (overleg | bijdragen) op 26 okt 2022 om 03:01
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)rioolgemaal
Definitie (nl)geheel van gebouw, constructies en apparatuur dat wordt gebruikt om afvalwater via een persleiding te transporteren of om het afvalwater op andere wijze omhoog te brengen
Toelichting (nl)Voor het waterschap zijn in principe alleen de riooleindgemalen interessant, waar overdracht van afvalwater plaatsvindt naar een stelsel dat onder beheer van dit waterschap is.
BronNEN-EN:752:2008
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
rioolgemaalBreder
rioolgemaalCategorie van
rioolgemaalGerelateerd
rioolgemaalHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
droge opstelling (Begrip)Brederrioolgemaal
natte opstelling (Begrip)Brederrioolgemaal
Rioolgemaal (Domeinwaarde)Gerelateerdrioolgemaal
rioleringsgebied (Begrip)Gerelateerdrioolgemaal
afvalwaterkelder (Begrip)Heeft onderdeelrioolgemaal
booster (Begrip)Heeft onderdeelrioolgemaal
RDF.jpg
Aquo history.png