booster

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)booster
Definitie (nl)een opjaagstation met als doel het zandwatermengsel in een persleiding voldoende snelheid te doen behouden
Label (en)booster
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
boosterCategorie van
boosterHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
rioolgemaal (Begrip)Heeft onderdeelbooster
RDF.jpg
Aquo history.png