afvalwaterkelder

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)afvalwaterkelder
Definitie (nl)kelder of put voor de verzameling van rioolwater in een rioolgemaal
Synoniem (nl)nattekelder
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afvalwaterkelderCategorie van
afvalwaterkelderHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Afvalwaterkelder (Domeinwaarde)Gerelateerdafvalwaterkelder
rioolgemaal (Begrip)Heeft onderdeelafvalwaterkelder
RDF.jpg
Aquo history.png