Expertgroepen

Versie door Aquobot (overleg | bijdragen) op 7 nov 2023 om 11:40
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Een expertgroep (EG) adviseert het Aquo-beheerteam over de inhoudelijke wijzigingen op de Aquo-standaard die zijn voorgesteld. De EG-leden kijken daarbij met een brede blik naar de standaard, dus vanuit de wens of het belang van de indiener van het wijzigingsvoorstel.

De leden van de expertgroepen vertegenwoordigen alle Aquo-gebruikers en zorgen er met hun kennis voor dat de Aquo-standaard duidelijk, correct en beheersbaar blijft.

Er zijn 4 expertgroepen (EG)

  1. EG Afvalwaterketen: uitwisseling van gegevens rondom afvalwater (aansluitend op Z-info en GWSW).
  2. EG Chemie: uitwisseling van chemische meetgegevens in zowel water als bodem. Het informatiemodel dat gebruikt wordt voor deze gegevensuitwisseling is IM Metingen).
  3. EG Ecologie: uitwisseling van biologische/ecologische meetgegevens. Het informatiemodel dat gebruikt wordt voor deze gegevensuitwisseling is IM Metingen).
  4. EG Waterveiligheid/-systeem: uitwisseling van gegevens rondom grondwater-, oppervlaktewater-, waterbodem- en zwemwaterbeheer evenals gegevens over de monitoring, het versterken en de toetsing van waterkeringen. In een enkel geval zal deze EG ook gevraagd worden te adviseren over hydrologische metingen en termen. De informatiemodellen die gebruikt worden voor deze gegevensuitwisseling zijn IMWA Watersysteem, IMWA Waterveiligheid en IM Metingen.

Samenstelling expertgroepen

De leden van de expertgroepen zijn materie-/inhoudelijk deskundigen vanuit de waterschappen, Rijkswaterstaat en (drinkwater-)laboratoria. Samen vormen zij een afspiegeling van alle partijen die (inhoudelijk) te maken hebben met de uitwisseling van gegevens over water.

  1. De leden van de EG Afvalwaterketen beschikken over kennis van afvalwaterverwerking, GWSW, Z-info, NCS en assetmanagement;
  2. De leden van de EG Chemie werken veelal in chemische laboratoria in de water- en bodemsector of hebben kennis van KRW-chemie vanuit een waterschap, provincie of Rijkswaterstaat;
  3. De leden van de EG Ecologie werken veelal in de ecologische- en (micro)biologische laboratoria in de watersector of hebben kennis van KRW-ecologie vanuit een waterschap, provincie of Rijkswaterstaat;
  4. De leden van de EG Waterveiligheid/-systeem werken veelal als Geo-specialist bij een waterschap of Rijkswaterstaat en hebben kennis van het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP), Wettelijk Toetsinstrumentarium (WTI2017), Europese Richtlijn Overstromingsrisico (ROR), Digitale Delta (DD), Nationale Basisbestanden of assetmanagement.

Bijeenkomsten expertgroepen

De expertgroepen komen 2x per jaar bij elkaar om te adviseren over wijzigingsvoorstellen. Dit gebeurt live of via MS Teams. Per expertgroep worden kort alle relevante wijzigingsvoorstellen behandeld die het Aquo-beheerteam in de eerstvolgende update-ronde zou willen doorvoeren.

Daarnaast wordt, indien nodig, een kort online overleg georganiseerd als een specifiek wijzigingsvoorstel besproken moet worden.

Wil je lid worden van een expertgroep?

Beschik je over relevante expertise voor een expertgroep en wil je hier lid van worden? We stellen je aanmelding enorm op prijs! Je kunt je aanmelden door een mail te sturen aan onze Servicedesk Informatiehuis Water.

Wil je in contact komen met een lid van een expertgroep? Neem contact op met de Servicedesk Informatiehuis Water.

Vergaderstukken

Vergaderstukken EG Afvalwaterketen

Vergaderstuk Datum bijeenkomst Status
Verslag EG Afvalwater 11-05-2023 Definitief
Agenda EG Afvalwater 11-05-2023 Definitief

Eerdere verslagen vindt u in het archief van de expertgroep Afvalwaterketen.

Vergaderstukken EG Chemie

Vergaderstuk Datum bijeenkomst Status
Verslag EG Chemie 12-10-2023 Definitief
Agenda EG Chemie 12-10-2023 Definitief

Eerdere verslagen vindt u in het archief van de expertgroep Chemie.

Vergaderstukken EG Ecologie

Vergaderstuk Datum bijeenkomst Status
Verslag_EG Ecologie 12-10-2023 Concept
Agenda EG Ecologie 12-10-2023 Definitief

Eerdere verslagen vindt u in het archief van de expertgroep Ecologie.

Vergaderstukken EG Waterveiligheid/-systeem

Vergaderstuk Datum bijeenkomst Status
Verslag_EG Waterveiligheid/Watersysteem 11-05-2023 Definitief
Agenda_EG Waterveiligheid/Watersysteem 11-05-2023 Definitief

Eerdere verslagen vindt u in het archief van de expertgroep Waterveiligheid / -systeem.