IMWA Watersysteem

Het model IMWA Watersysteem is ontwikkeld om standaard uitwisseling van geografische gegevens en andere kenmerken van het oppervlaktewatersysteem te faciliteren. Het model is gemaakt op verzoek van Het Waterschapshuis (HWH). Het is ontwikkeld voor de uitwisseling van kunstwerkdata naar een centrale voorziening voor het ontsluiten van geo-datasets van nationaal belang. Deze ontsluiting vindt plaats op PDOK van het Kadaster. Waterschappen wisselen de betreffende datasets met PDOK uit middels hun Centrale Distributielaag (CDL). In de CDL is IMWA Watersysteem geïmplementeerd.

De vier onderstaande diagrammen tonen de verschillende onderdelen van het model IMWA Watersysteem:

  • Watersysteem (kern)
  • Oppervlaktewater
  • Waterbeheergebieden
  • Subjecten (onderhoudsplicht)


Door te klikken op de verschillende objecten (blokjes) vindt u meer informatie over het object en de relaties die dit object heeft met andere objecten.

Imwa sim 1.0/doc/interface/registratiefgebiedImwa sim 1.0/doc/objecttype/waterstaatkundigezoneringImwa sim 1.0/doc/objecttype/waterschapImwa sim 1.0/doc/objecttype/waterbeheergebiedImwa sim 1.0/doc/objecttype/kunstwerkImwa sim 1.0/doc/interface/functioneelgebiedImwa sim 1.0/doc/interface/kunstwerkdeelImwa sim 1.0/doc/interface/waterdeelImwa sim 1.0/doc/interface/ondersteunendwaterdeelImwa sim 1.0/doc/objecttype/kunstwerkcomplexImwa sim 1.0/doc/objecttype/administratiefgebiedImwa sim 1.0/doc/objecttype/wetverordeningImwa sim 1.0/doc/objecttype/waterbergingsgebiedImwa sim 1.0/doc/objecttype/oppervlaktewaterlichaam8700A228 2931 48f4 BC7E 6A9D07AF79F0.png
Over deze afbeelding

Resolutie: 1600px. Toon op ware grootte

Imwa sim 1.0/doc/objecttype/waterstaatkundigezoneringImwa sim 1.0/doc/objecttype/kunstwerkImwa sim 1.0/doc/interface/scheidingImwa sim 1.0/doc/interface/functioneelgebiedImwa sim 1.0/doc/interface/kunstwerkdeelImwa sim 1.0/doc/interface/waterdeelImwa sim 1.0/doc/interface/ondersteunendwaterdeelImwa sim 1.0/doc/objecttype/oppervlaktewaterknooppuntImwa sim 1.0/doc/objecttype/waterbodemImwa sim 1.0/doc/objecttype/oeverImwa sim 1.0/doc/objecttype/kunstwerkcomplexImwa sim 1.0/doc/objecttype/krwoppervlaktewaterlichaamImwa sim 1.0/doc/objecttype/vaarwegImwa sim 1.0/doc/objecttype/profielverdedigingImwa sim 1.0/doc/objecttype/waterbergingsgebiedImwa sim 1.0/doc/objecttype/oppervlaktewaterlichaamImwa sim 1.0/doc/objecttype/oppervlaktewatersegment59DA6CF7 5627 411d 939B 96008509B538.png
Over deze afbeelding

Resolutie: 1600px. Toon op ware grootte

Imwa sim 1.0/doc/interface/registratiefgebiedImwa sim 1.0/doc/objecttype/waterbeheergebiedImwa sim 1.0/doc/objecttype/waterstaatkundigezoneringImwa sim 1.0/doc/objecttype/krwoppervlaktewaterlichaamImwa sim 1.0/doc/objecttype/administratiefgebiedImwa sim 1.0/doc/objecttype/oppervlaktewaterlichaamImwa sim 1.0/doc/objecttype/peilafwijkinggebiedImwa sim 1.0/doc/objecttype/wetverordeningImwa sim 1.0/doc/objecttype/peilbesluitgebiedImwa sim 1.0/doc/objecttype/afvoergebiedaanvoergebiedImwa sim 1.0/doc/objecttype/peilgebied80220D8B C090 4eaf B6B6 3FA8FC34FBC3.png
Over deze afbeelding

Resolutie: 1600px. Toon op ware grootte

Imwa sim 1.0/doc/objecttype/imwa-geoobjectImwa sim 1.0/doc/objecttype/nietnatuurlijkpersoonImwa sim 1.0/doc/objecttype/natuurlijkpersoonImwa sim 1.0/doc/objecttype/subjectImwa sim 1.0/doc/objecttype/rolsubject6B58AF2F AFD3 477a A910 ADE2387C2426.png
Over deze afbeelding

Resolutie: 800px. Toon op ware grootte