IMWA Watersysteem

Het model IMWA Watersysteem is ontwikkeld om standaard uitwisseling van geografische gegevens en andere kenmerken van het oppervlaktewatersysteem te faciliteren. Het model is gemaakt op verzoek van Het Waterschapshuis (HWH). Het is ontwikkeld voor de uitwisseling van kunstwerkdata naar een centrale voorziening voor het ontsluiten van geo-datasets van nationaal belang. Deze ontsluiting vindt plaats op PDOK van het Kadaster. Waterschappen wisselen de betreffende datasets met PDOK uit middels hun Centrale Distributielaag (CDL). In de CDL is IMWA Watersysteem geïmplementeerd.

De vier onderstaande diagrammen tonen de verschillende onderdelen van het model IMWA Watersysteem:

  • Watersysteem (kern)
  • Oppervlaktewater
  • Waterbeheergebieden
  • Subjecten (onderhoudsplicht)


Door te klikken op de verschillende objecten (blokjes) vindt u meer informatie over het object en de relaties die dit object heeft met andere objecten.

Imwa sim 22.1/doc/objecttype/waterstaatkundigezoneringImwa sim 22.1/doc/interface/registratiefgebiedImwa sim 22.1/doc/objecttype/waterschapImwa sim 22.1/doc/objecttype/waterbeheergebiedImwa sim 22.1/doc/objecttype/kunstwerkImwa sim 22.1/doc/objecttype/kunstwerkcomplexImwa sim 22.1/doc/objecttype/administratiefgebiedImwa sim 22.1/doc/interface/Imwa sim 22.1/doc/objecttype/wetverordeningImwa sim 22.1/doc/interface/Imwa sim 22.1/doc/interface/Imwa sim 22.1/doc/objecttype/waterbergingsgebiedImwa sim 22.1/doc/interface/Imwa sim 22.1/doc/objecttype/oppervlaktewaterlichaam8700A228-2931-48f4-BC7E-6A9D07AF79F0.png
Over deze afbeelding

Resolutie: 1600px. Toon op ware grootte

Imwa sim 22.1/doc/objecttype/waterstaatkundigezoneringImwa sim 22.1/doc/objecttype/kunstwerkImwa sim 22.1/doc/objecttype/oppervlaktewaterknooppuntImwa sim 22.1/doc/interface/Imwa sim 22.1/doc/interface/Imwa sim 22.1/doc/objecttype/waterbodemImwa sim 22.1/doc/interface/Imwa sim 22.1/doc/objecttype/oeverImwa sim 22.1/doc/interface/Imwa sim 22.1/doc/interface/Imwa sim 22.1/doc/objecttype/kunstwerkcomplexImwa sim 22.1/doc/objecttype/krwoppervlaktewaterlichaamImwa sim 22.1/doc/objecttype/vaarwegImwa sim 22.1/doc/objecttype/profielverdedigingImwa sim 22.1/doc/objecttype/waterbergingsgebiedImwa sim 22.1/doc/objecttype/oppervlaktewaterlichaamImwa sim 22.1/doc/objecttype/oppervlaktewatersegment59DA6CF7-5627-411d-939B-96008509B538.png
Over deze afbeelding

Resolutie: 1600px. Toon op ware grootte

Imwa sim 22.1/doc/objecttype/waterbeheergebiedImwa sim 22.1/doc/interface/registratiefgebiedImwa sim 22.1/doc/objecttype/waterstaatkundigezoneringImwa sim 22.1/doc/objecttype/krwoppervlaktewaterlichaamImwa sim 22.1/doc/objecttype/administratiefgebiedImwa sim 22.1/doc/objecttype/oppervlaktewaterlichaamImwa sim 22.1/doc/objecttype/peilafwijkinggebiedImwa sim 22.1/doc/objecttype/wetverordeningImwa sim 22.1/doc/objecttype/peilbesluitgebiedImwa sim 22.1/doc/objecttype/afvoergebiedaanvoergebiedImwa sim 22.1/doc/objecttype/peilgebied80220D8B-C090-4eaf-B6B6-3FA8FC34FBC3.png
Over deze afbeelding

Resolutie: 1600px. Toon op ware grootte

Imwa sim 22.1/doc/objecttype/imwa-geoobjectImwa sim 22.1/doc/objecttype/nietnatuurlijkpersoonImwa sim 22.1/doc/objecttype/natuurlijkpersoonImwa sim 22.1/doc/objecttype/subjectImwa sim 22.1/doc/objecttype/rolsubject6B58AF2F-AFD3-477a-A910-ADE2387C2426.png
Over deze afbeelding

Resolutie: 800px. Toon op ware grootte