IM Metingen

IM Metingen is geschikt voor het uitwisselen van chemische, fysische en biologische meetgegevens en kan worden toegepast in zowel de watersector als de bodemsector. Het model IM Metingen moet nog conform MIM worden aangepast. Als dit is gebeurd komt het hier op de site. Tot die tijd kan het model worden geraadpleed in het (oude) IM Interactief. Let op: de waarschuwing kunt u veilig negeren. Dit wordt veroorzaakt doordat het certificaat voor deze site niet meer geldig is nu deze een nieuwe naam heeft gekregen.

Gezamenlijk beheer IM Metingen

IHW en SIKB beheren gezamenlijk IM Metingen, dit houdt in dat:

  • de wijzigingsprocedures voor Aquo, SIKB00101 en SIKB0102 op elkaar zijn afgestemd;
  • IHW en SIKB dezelfde releaseplanning en impactmatrix hanteren;
  • in de expertgroep Chemie zowel deskundigen uit de water- als de bodemsector zitting hebben;
  • er een gezamenlijke technische werkgroep is opgericht die alleen adviseert over wijzigingen op IM Metingen: de TW Metingen;
  • SIKB het beheer op het model IM Metingen uitvoert en IHW het beheer op de domeintabellen uitvoert die gebruikt worden in IM Metingen.

De XSD- en EA-documenten van IM Metingen verstrekt het IHW niet aan derden. Wanneer u deze documenten wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met Helpdesk SIKB.