IM Metingen

IM Metingen is geschikt voor het uitwisselen van chemische, fysische en biologische meetgegevens en kan worden toegepast in zowel de watersector als de bodemsector. Het diagram van IM metingen staat hieronder. Door te klikken op de verschillende objecten (blokjes) vindt u meer informatie over het object en de relaties die dit object heeft met andere objecten.

Sikb 14.5/doc/objecttype/determinationlimitsSikb 14.5/doc/objecttype/validationSikb 14.5/doc/objecttype/accuracySikb 14.5/doc/objecttype/samplingassignmentSikb 14.5/doc/objecttype/orderSikb 14.5/doc/objecttype/bioobservationSikb 14.5/doc/objecttype/biotaSikb 14.5/doc/objecttype/hydroobjectSikb 14.5/doc/objecttype/rangeresultSikb 14.5/doc/objecttype/timeresultSikb 14.5/doc/objecttype/analysisrangeSikb 14.5/doc/objecttype/depthresultSikb 14.5/doc/relatieklasse/addressfeaturecomplexSikb 14.5/doc/objecttype/georeferenceprocessSikb 14.5/doc/objecttype/observationprocessSikb 14.5/doc/objecttype/locationresultSikb 14.5/doc/relatieklasse/subjectfeaturecomplexSikb 14.5/doc/objecttype/subjectSikb 14.5/doc/objecttype/organizationSikb 14.5/doc/objecttype/personSikb 14.5/doc/objecttype/fieldsamplepreparationstepSikb 14.5/doc/objecttype/addressSikb 14.5/doc/objecttype/fractionSikb 14.5/doc/objecttype/testingconclusionSikb 14.5/doc/objecttype/analysisstatusSikb 14.5/doc/objecttype/measureuncertaintySikb 14.5/doc/gestructureerd datatype/depthSikb 14.5/doc/gestructureerd datatype/heightSikb 14.5/doc/objecttype/observationSikb 14.5/doc/objecttype/descriptionresultSikb 14.5/doc/objecttype/calculatedanalysisSikb 14.5/doc/interface/gfi-featureSikb 14.5/doc/objecttype/measureresultSikb 14.5/doc/objecttype/classifiedresultSikb 14.5/doc/objecttype/resultSikb 14.5/doc/gestructureerd datatype/physicalpropertySikb 14.5/doc/objecttype/samplingprocessSikb 14.5/doc/objecttype/analysisprocessSikb 14.5/doc/objecttype/analyticresultSikb 14.5/doc/objecttype/analysisSikb 14.5/doc/objecttype/characteristicSikb 14.5/doc/interface/anySikb 14.5/doc/objecttype/packageSikb 14.5/doc/objecttype/sampleSikb 14.5/doc/objecttype/measurementobjectSikb 14.5/doc/gestructureerd datatype/nen3610idSikb 14.5/doc/interface/sf-specimenSikb 14.5/doc/interface/preparationstepSikb 14.5/doc/interface/om-observationSikb 14.5/doc/interface/sf-spatialsamplingfeatureE23EFBB3 9295 4e0f A47B 11E7B0F12995.png
Over deze afbeelding

Resolutie: 1700px. Toon op ware grootte

Gezamenlijk beheer IM Metingen

Het Informatiehuis Water en SIKB beheren gezamenlijk IM Metingen, dit houdt in dat:

  • de wijzigingsprocedures voor Aquo, SIKB00101 en SIKB0102 op elkaar zijn afgestemd;
  • Het Informatiehuis Water en SIKB dezelfde releaseplanning en impactmatrix hanteren;
  • in de expertgroep Chemie zowel deskundigen uit de water- als de bodemsector zitting hebben;
  • er een gezamenlijke technische werkgroep is opgericht die alleen adviseert over wijzigingen op IM Metingen: de TW Metingen;
  • SIKB het beheer op het model IM Metingen uitvoert en IHW het beheer op de domeintabellen uitvoert die gebruikt worden in IM Metingen.


Omdat de rechten op het model IM Metingen berusten bij SIKB verstrekt het Informatiehuis Water de XSD- en EA-documenten van IM Metingen niet aan derden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de helpdesk data-uitwisseling van SIKB.