Objecttype Order

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel SIKB 14.5
Definitie Uitgangspunt is dat aan een uit te voeren analyse altijd een opdracht vooraf gaat. De klasse Order bevat controle attributen voor de financiële administratie of orderafhandeling voor zowel de uitvoerder als de opdrachtgever, zodat de afgesproken leverings- en betalingscondities getoetst kunnen worden. De opdracht zou ook digitaal uitgevaardigd kunnen worden en systemen zouden met de entiteiten uit de klasse Order een match kunnen maken tussen de elektronische opdracht van de ene partij en de elektronisch ontvangen resultaten van de andere partij.
Indicatie abstract object Nee


Property "Definitie" (as page type) with input value "Uitgangspunt is dat aan een uit te voeren analyse altijd een opdracht vooraf gaat. De klasse Order bevat controle attributen voor de financiële administratie of orderafhandeling voor zowel de uitvoerder als de opdrachtgever, zodat de afgesproken leverings- en betalingscondities getoetst kunnen worden.</br>De opdracht zou ook digitaal uitgevaardigd kunnen worden en systemen zouden met de entiteiten uit de klasse Order een match kunnen maken tussen de elektronische opdracht van de ene partij en de elektronisch ontvangen resultaten van de andere partij." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
clientReference opdrachtReferentieOpdrachtgever - Financieel boekstuknummer van de opdrachtgever. Note: De opdrachtgever is diegene waaraan gefactureerd wordt. Het is de diegene die verantwoordelijk is voor de financiële transactie van de opdracht. Dit is niet per definitie de persoon, personen of organisatie(s) voor wie de analyseresultaten bestemd zijn. CHARACTERSTRING 0..1
contractorReference opdrachtReferentieUitvoerder - Financieel boekstuknummer van de uitvoerder (uitvoerend lab). Dit is in de regel het offerte- en/of opdrachtnummer. CHARACTERSTRING 0..1
identification Een unieke code die wordt aangemaakt als het object voor het eerst wordt aangemaakt. NEN3610ID 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Order [1..1] samples Sample [0..*]

Generalisaties
Order is een generalisatie van SamplingAssignmentEen opdracht aan een opdrachtnemer om monstername uit te voeren.Uitgangspunt is dat aan een uit te voeren analyse altijd een opdracht vooraf gaat. De opdracht zou ook digitaal uitgevaardigd kunnen worden en systemen zouden met de entiteiten uit de klasse Order een match kunnen maken tussen de elektronische opdracht van de ene partij en de elektronisch ontvangen resultaten van de andere partij.
Specialisaties


Toelichting