Objecttype Sample

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel SIKB 14.5
Definitie Dat deel van de fysieke werkelijkheid dat wordt beschouwd of geanalyseerd.
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
identification Een unieke code die wordt aangemaakt als het object voor het eerst wordt aangemaakt. NEN3610ID 1..1
size hoeveelheid/debiet - de hoeveelheid of het debiet van de totale samenstelling van het monster. Measure 0..1
correctnessJudgmentMethod Het protocol of werkvoorschrift dat is toegepast bij de beoordeling van de kwaliteit van de meetwaarden die in het veld en/of het laboratorium gemeten zijn.Dit veld is aangevraagd i.v.m. de BRO en bekend in de BRO-GAR als: 'Grondwatersamenstellingsonderzoek.beoordelingsprocedure'. Domeintabel: JuistheidsoordeelProcedure GenericName 0..1
name Naam van het monster CharacterString 0..1
specimenType MonsterType - Veldmonster, LabMengmonster, Toetsmonster .e.d. Domeintabel: MonsterType GenericName 0..1
materialClass matrix / Soort compartiment waarin het monster is genomen. Grond, Grondwater .e.d. Domeintabel: Compartiment GenericName 1..1
startTime Datum waarop de monsternemer het monster genomen heeft bij het MeetObject en daarbij (indien van toepassing) het verzamelmonster heeft afgenomen. Vanuit het lab gezien is deze datum bindend. Aan de hand van deze datum wordt de convserveringstermijnoverschrijding gecontroleerd. Via afspraken met de klant kan hiervan afgeweken worden. Bijvoorbeeld: Ten aanzien van afvalwatermonsters die op weekenddagen zijn genomen geeft uitgangspunt [schepdag=bezoekdag] praktische problemen. Er zijn bedrijven die met monsterwisselaars (gekoelde) monsters nemen over vr/za, za/zo en zo/ma. Op maandagochtend zijn dan 3 monsters beschikbaar. Het is – om monsterverwisseling te voorkomen - het meest praktisch om elk van deze monsters een aparte monsternemingsdatum toe te kennen, waarbij het beste kan worden aangesloten bij de einddatum bemonstering. Dat is ook vanuit fiscaal oogpunt het meest juist. Daarom kan de voorkeur ernaar uitgaan om voortaan voor etmaalmonsters de einddatum bemonstering aan te houden als monsternemingsdatum. Uiteraard wordt ook de begin- en einddatum steeds vast-gelegd en ingevoerd. De entiteit monsternemingsdatum geeft echter de mogelijkheid hiervan af te wijken en dus de schepdag te hanteren als monsternemingsdatum en niet de einddatum. De monsternemingsdatum is op zich een eenduidig begrip en wordt altijd gevuld, of nu om steekmonsters gaat of niet. Een begindatum of einddatum is dan alleen van toepassing op termijnmonsters. DateTime 0..1
lowerDepth Onderkant van het traject van het monster Depth 0..1
upperDepth Bovenkant van het traject van het monster Depth 0..1
remarks Opmerkingen bij een monster CharacterString 0..1
endTime DateTime 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Sample [1..1] biota Biota [0..1]

Sample [1..1] consistsOfPackages Package [0..*]

Sample [1..1] fraction Fraction [0..1]

Order [1..1] samples Sample [0..*]

Sample is een specialisatie van SF-Specimen


Toelichting