Codelijst WatertypeKwalitatief

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 22.1
Naam WatertypeKwalitatief


Definitie


Wordt als codelijst gebruikt bij

AttribuutsoortBehoort totDefinitieToelichting
Attribuutsoort typeWaterKwalitatiefObjecttype WaterdeelEen aanduiding voor de waterkwalitatieve danwel ecologische typevariant van het oppervlaktewater
Attribuutsoort typeWaterKwalitatiefObjecttype OppervlaktewaterlichaamEen aanduiding voor het soort oppervlaktewater beschouwd vanuit het oogpunt van waterkwaliteit.


Codelijst: WatertypeKwalitatief