Attribuutsoort typeWaterKwalitatief

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 22.1
Definitie Een aanduiding voor het soort oppervlaktewater beschouwd vanuit het oogpunt van waterkwaliteit.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0..1
Type WatertypeKwalitatief
Onderdeel van Objecttype OppervlaktewaterlichaamToelichting