stroom

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)stroom
Definitie (nl)water wat stroomt in een open of gesloten leiding, een straal water komende uit een opening of een lichaam van stromend grondwater.
Label (en)Stream
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
stroomCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
achterloopsheid (Begrip)Brederstroom
afvalwaterstroom (Begrip)Brederstroom
Inkomende stroom (Symbool)Gerelateerdstroom
Uitgaande stroom (Symbool)Gerelateerdstroom
RDF.jpg
Aquo history.png

Symbolen

 Afbeelding van
Inkomende stroom01-01-03.jpg
Uitgaande stroom01-01-04.jpg