achterloopsheid

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)achterloopsheid
Definitie (nl)lekstroom achter een constructie om
Toelichting (nl)Bij een strandhoofd treedt achterloopsheid op als tussen de landwaartse beëindiging van het strandhoofd en het duin of de duinvoetverdediging relatief gemakkelijk water kan stromen.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
achterloopsheidBreder
achterloopsheidCategorie van
achterloopsheidGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
constructie (Begrip)Gerelateerdachterloopsheid
RDF.jpg
Aquo history.png