achterloopsheid

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)achterloopsheid
Definitie (nl)lekstroom achter een constructie om
Toelichting (nl)Bij een strandhoofd treedt achterloopsheid op als tussen de landwaartse beëindiging van het strandhoofd en het duin of de duinvoetverdediging relatief gemakkelijk water kan stromen.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
achterloopsheidBreder
achterloopsheidCategorie van
achterloopsheidGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
constructie (Begrip)Gerelateerdachterloopsheid
RDF.jpg
Aquo history.png