1d-tijdreeks

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)1d-tijdreeks
Definitie (nl)de waarden van een toestandsvariabele, vastgelegd als een tijdreeks.
BronSUF-OW
Label (en)1D-timeseries
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
1d-tijdreeksGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-randvoorwaarde (Begrip)Gerelateerd1d-tijdreeks
1d-stuurwaarde (Begrip)Gerelateerd1d-tijdreeks
1d-uitvoerwaarde (Begrip)Gerelateerd1d-tijdreeks
tijdreeks (Begrip)Gerelateerd1d-tijdreeks
RDF.jpg
Aquo history.png