1d-randvoorwaarde

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)1d-randvoorwaarde
Definitie (nl)de informatie voor het berekenen van de toestandsvariabelen in de 1D-randknooppunten.
BronSUF-OW
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
1d-randvoorwaardeGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-berekening (Begrip)Gerelateerd1d-randvoorwaarde
1d-constante (Begrip)Gerelateerd1d-randvoorwaarde
1d-functie(t) (Begrip)Gerelateerd1d-randvoorwaarde
1d-qh-relatie (Begrip)Gerelateerd1d-randvoorwaarde
1d-randknooppunt (Begrip)Gerelateerd1d-randvoorwaarde
1d-tijdreeks (Begrip)Gerelateerd1d-randvoorwaarde
waarnemingssoort (Begrip)Gerelateerd1d-randvoorwaarde
RDF.jpg
Aquo history.png