1d-uitvoerwaarde

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)1d-uitvoerwaarde
Definitie (nl)de berekende waarden waarin de waarden van de toestandsvariabelen op een 1D-uitvoerpunt zijn vastgelegd.
BronSUF-OW
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
1d-uitvoerwaardeGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-berekening (Begrip)Gerelateerd1d-uitvoerwaarde
1d-tijdreeks (Begrip)Gerelateerd1d-uitvoerwaarde
1d-uitvoerpunt (Begrip)Gerelateerd1d-uitvoerwaarde
waarnemingssoort (Begrip)Gerelateerd1d-uitvoerwaarde
RDF.jpg
Aquo history.png