1d-uitvoerwaarde

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)1d-uitvoerwaarde
Definitie (nl)de berekende waarden waarin de waarden van de toestandsvariabelen op een 1D-uitvoerpunt zijn vastgelegd.
BronSUF-OW
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
1d-uitvoerwaardeGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-berekening (Begrip)Gerelateerd1d-uitvoerwaarde
1d-tijdreeks (Begrip)Gerelateerd1d-uitvoerwaarde
1d-uitvoerpunt (Begrip)Gerelateerd1d-uitvoerwaarde
waarnemingssoort (Begrip)Gerelateerd1d-uitvoerwaarde
RDF.jpg
Aquo history.png