1d-stuurwaarde

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)1d-stuurwaarde
Definitie (nl)de informatie voor het sturen van een 1D-kunstwerk.
BronSUF-OW
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
1d-stuurwaardeGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-berekening (Begrip)Gerelateerd1d-stuurwaarde
1d-constante (Begrip)Gerelateerd1d-stuurwaarde
1d-functie(t) (Begrip)Gerelateerd1d-stuurwaarde
1d-functie(u) (Begrip)Gerelateerd1d-stuurwaarde
1d-kunstwerk (Begrip)Gerelateerd1d-stuurwaarde
1d-rekenpunt (Begrip)Gerelateerd1d-stuurwaarde
1d-tijdreeks (Begrip)Gerelateerd1d-stuurwaarde
waarnemingssoort (Begrip)Gerelateerd1d-stuurwaarde
RDF.jpg
Aquo history.png