zandasfalt

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)zandasfalt
Definitie (nl)een warm bereid asfalt met gegradeerd zand en een ondermaat aan bitumen, dat een hoog percentage holle ruimte heeft
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
zandasfaltBreder
zandasfaltCategorie van
zandasfaltIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Zandasfalt (Domeinwaarde)Gerelateerdzandasfalt
Zandasfalt (tijdelijk of in onderlaag) (Domeinwaarde)Gerelateerdzandasfalt
zandasfalt (Domeinwaarde)Gerelateerdzandasfalt
RDF.jpg
Aquo history.png