grind

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)grind
Definitie (nl)gesteente, hoofdzakelijk bestaande uit kwarts, overwegend rond, van natuurlijke herkomst, met een korrelgrootte tussen de 2 mm en 63 mm
BronStructuurschema Oppervlaktestoffen deel 3, kabinetsstandpunt, 1995 (aangepast)
Label (en)gravel
Label (de)kies
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
grindCategorie van
grindIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
fijn grind (Begrip)Bredergrind
grof grind (Begrip)Bredergrind
middel grind (Begrip)Bredergrind
middel grind (Begrip)Bredergrind
silt (Begrip)Bredergrind
zeer grof grind (Begrip)Bredergrind
zeer grof grind (Begrip)Bredergrind
Grind (Domeinwaarde)Gerelateerdgrind
Grind (Domeinwaarde)Gerelateerdgrind
grind (Domeinwaarde)Gerelateerdgrind
RDF.jpg
Aquo history.png