zand

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)zand
Definitie (nl)een natuurlijk los afzettingsgesteente bestaande uit een mengsel van voornamelijk minerale deeltjes met een korrelgrootte die hoofdzakelijk ligt tussen 0.063 en 2 mm - de samenstelling en aard van de korrels en korrelgrootte verdeling kan sterk variëren - van het totaal aan minerale deeltjes kleiner dan 2 mm is maximaal 8% kleiner dan 0.002 mm en maximaal 50% kleiner dan 0.063 mm, terwijl maximaal 30% van het volledige minerale mengsel groter dan 2 mm mag zijn.
Toelichting (nl)Zand kan nader worden gekarakteriseerd en onderverdeeld dmv de volgende kenmerken: - ontstaanswijze en eventueel de wijze van winning - - Korrelgrootte verdeling: 1 grootte van de grindfractie, 2 grootte van de leemfractie, 3 gemiddelde korrelgrootte van de zandfractie, 4 spreiding in zandfractie. Mxx: Mediane korrelgrootte van de fractie >xx µm en < 2000 µm (zandfractie) i.e. de korrelgrootte waarbij 50 gewicht % van het zand een kleinere korrelgrootte heeft en 50 gewicht % van het zand een grotere korrelgrootte heeft. [Structuurschema Oppervlaktestoffen deel 3, kabinetsstandpunt, 1995]
BronStructuurschema Oppervlaktestoffen deel 3, kabinetsstandpunt, 1995
Label (en)sand
Label (de)sand
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
zandCategorie van
zandGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Zand (Domeinwaarde)Gerelateerdzand
Zand (Domeinwaarde)Gerelateerdzand
Zand (Domeinwaarde)Gerelateerdzand
Zand (Domeinwaarde)Gerelateerdzand
barrière-eiland (Begrip)Gerelateerdzand
barrièrekust (Begrip)Gerelateerdzand
zand (Domeinwaarde)Gerelateerdzand
zand (Domeinwaarde)Gerelateerdzand
RDF.jpg
Aquo history.png