emissie

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)emissie
Label (en)emission
Code1783
Definitie (nl)uitworp of lozing van stoffen, golven of andere verschijnselen door diffuse bronnen of puntbronnen.
Toelichting (nl)De lozing of uitstoot van (milieuverontreinigde) stoffen - het betreft zowel de lozing naar lucht, water of bodem, als het ontstaan van geluid of straling.
Datum start2011/07/04 10:29:38
Datum gewijzigd2012/11/23 12:28:14
StatusG
Id24811

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
emissieCategorie van
emissieGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
behuizing (Begrip)Gerelateerdemissie
RDF.jpg
Aquo history.png