afvalwatertransportwerk

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)afvalwatertransportwerk
Definitie (nl)een verbinding met dezelfde diameter (segmenten) tussen gemeentelijke riolen en rioolwaterzuiveringsinstallaties alsmede zuiveringswerken niet zijnde rioolwaterzuiveringsinstallaties (persleidingen c.a., ontluchtingspunten, overstortpunten en rioolgemalen).
Toelichting (nl)In dit kader wordt onder afvalwater tevens verontreinigd hemelwater verstaan.
BronBeleidsplan vastgoedinformatie
Synoniem (nl)aansluitleiding
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afvalwatertransportwerkBreder
afvalwatertransportwerkCategorie van
afvalwatertransportwerkGerelateerd
afvalwatertransportwerkIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
absoluut stelsel (Begrip)Brederafvalwatertransportwerk
verbeterd gescheiden rioolstelsel (Begrip)Brederafvalwatertransportwerk
getransporteerd afvalwater (Begrip)Gerelateerdafvalwatertransportwerk
transporteren afvalwater (Begrip)Gerelateerdafvalwatertransportwerk
transportlijn (Begrip)Gerelateerdafvalwatertransportwerk
droogweerafvoer stelsel (Begrip)Is onderdeel vanafvalwatertransportwerk
hemelwaterafvoer stelsel (Begrip)Is onderdeel vanafvalwatertransportwerk
RDF.jpg
Aquo history.png