hoogwater (zee)

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)hoogwater (zee)
Definitie (nl)de hoogste getijstand.
AfkortingHW
BronCHO (404), gewijzigd
Label (en)high tide , high water
Label (de)hochwasser
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
hoogwater (zee)Breder
hoogwater (zee)Categorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
basispeil (Begrip)Brederhoogwater (zee)
RDF.jpg
Aquo history.png