referentievlak

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)referentievlak
Definitie (nl)tweedimensionale ruimte die gebruikt wordt bij het bepalen van de loodrechte afstand van dat vlak tot punten in de (driedimensionale) ruimte.
Toelichting (nl)Bij een vergelijkingsvlak: horizontaal vlak ten opzichte waarvan in het beschouwde geval alle hoogteliggingen zijn of worden uitgedrukt.
Label (en)reference level
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
referentievlakCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
gemiddelde waterstand (Begrip)Brederreferentievlak
gemiddelde zeestand (Begrip)Brederreferentievlak
hoogwater (zee) (Begrip)Brederreferentievlak
laag laag water spring (Begrip)Brederreferentievlak
laagwater (zee) (Begrip)Brederreferentievlak
lowest observed tide (Begrip)Brederreferentievlak
maaiveld (Begrip)Brederreferentievlak
normaal amsterdams peil (Begrip)Brederreferentievlak
peilschaal referentievlak (Begrip)Brederreferentievlak
tweede algemene waterpassing (Begrip)Brederreferentievlak
RDF.jpg
Aquo history.png