basispeil

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)basispeil
Label (en)base level
Label (de)bezugsniveau
Definitie (nl)extreme hoogwaterstand met (per definitie) een overschrijdingsfrequentie van 1/ I0.000 per jaar
Toelichting (nl)Door de Deltacommissie vastgesteld peil van NAP +5 m (anno 1960) aan de peilschaal te Hoek van Holland en de daarmee vergelijkbare peilen op overige locaties (peilen met een gelijke overschrijdingsfrequentie).
Datum start2011/07/04 10:37:53
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:44
StatusG
Id27559

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
basispeilCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
hoogwater (rivier) (Begrip)Smallerbasispeil
hoogwater (zee) (Begrip)Smallerbasispeil
RDF.jpg
Aquo history.png