bedieningsruimte

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)bedieningsruimte
Definitie (nl)ruimte van waaruit een (deel-)installatie kan worden bediend
Label (en)control room
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bedieningsruimteCategorie van
bedieningsruimteGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Bedieningsruimte (Domeinwaarde)Gerelateerdbedieningsruimte
bediening (Begrip)Gerelateerdbedieningsruimte
RDF.jpg
Aquo history.png