procedure

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)procedure
Definitie (nl)de beschrijving van de achtereenvolgens te nemen stappen voor het behandelen en verstrekken van beschikkingen, overeenkomsten, aangiften, bezwaren en beroepen enz.
BronInformatie-analyse operationeel beheer: technisch rapport
Label (en)procedure
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
procedureGerelateerd
procedureHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanbestedingsprocedure (Begrip)Brederprocedure
aangifte procedure (Begrip)Brederprocedure
beheersplan procedure (Begrip)Brederprocedure
beroepsprocedure (Begrip)Brederprocedure
aangifte (Begrip)Gerelateerdprocedure
beroep (Begrip)Gerelateerdprocedure
beschikking (Begrip)Gerelateerdprocedure
bezwaar (Begrip)Gerelateerdprocedure
overeenkomst (Begrip)Gerelateerdprocedure
aanduiding volgorde procedurestap (Begrip)Heeft onderdeelprocedure
aanduiding volgorde procedurestap (Begrip)Smallerprocedure
RDF.jpg
Aquo history.png