oeverbescherming

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)oeverbescherming
Definitie (nl)materiaal dat aangebracht is op de grens van water en land, ofwel langs de waterkant, om ofwel de oever tegen afkalving te beschermen, dan wel te voorkomen dat door afkalving van de oever de doorstroming, de waterbeheersing of het vaarwegverkeer belemmerd wordt.
Toelichting (nl)Profielverdediging dat de oever beschermt tegen erosie.
BronWaterschap Peel en Maasvallei
Synoniem (nl)oeverbeschermingsobject, beschoeiing
Label (en)bank protection
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
oeverbeschermingCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Beschoeiing (Domeinwaarde)Gerelateerdoeverbescherming
Oeverbescherming (Domeinwaarde)Gerelateerdoeverbescherming
RDF.jpg
Aquo history.png