steiger

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)steiger
Definitie (nl)een constructie boven het water, meestal langs een oever, die dient voor het afmeren van schepen of woonschepen.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
steigerBreder
steigerCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
autoafzetplaats (Begrip)Bredersteiger
RDF.jpg
Aquo history.png