IWSRindicator

 
Domeintabellen.png
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen. De Aquo-domeintabellen zijn beschikbaar voor het uitwisselen van gegevens in de watersector.

Domeinwaarden

Domeinwaarden historisch

Domeinwaarden incl. historisch

Eigenschappen

Id422
VoorkeurslabelIWSRindicator
Toelichting (nl)Deze domeintabel bevat de zogenaamde RWSR/iWSR indicatoren.

De richtlijnen voor het al dan niet opnemen van de indicatoren in deze subset met RWSR/iWSR staan vermeld in de hoofdstukken 3 en 5 van het rapport Actualisatie iWSR Indicatoren. In afwijking hierop zijn reeds gedefinieerde KRW-kwaliteitselementen of het EBEO-eindoordeel (EBEO-karakteristiek) echter niet opgenomen. Deze staan al in de desbetreffende domeintabel. Schrijfwijze

Voor de code van de RWSR/iWSR indicator wordt gebruik gemaakt van het prefix IWSR met een volgnummer. De omschrijving is comform het rapport.
Reden beeindigingRfC W-1509-0003
Verantwoordelijke organisatieInformatiehuis Water
URL Verantwoordelijke organisatiewww.ihw.nl
Is open domeinN
Begin geldigheid07-10-2011 00:00:00
Eind geldigheid16-02-2018 00:00:00
Datum gewijzigd07-10-2011 00:00:00
XSDAquo-domein_IWSRindicator_2013.xsd
MetadataCodes, Omschrijving, Groep, Id, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd

Categorie van

Gerelateerd


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel IWSRindicator gebruikt worden:

  • Codes (Aquo-code)
  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • Groep (Groep binnen domeinwaarde)
  • Id (Uniek identificatienummer.)
  • Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
  • Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
  • Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)

Exporteren

Search.png
RDF.jpg
CSV.jpg
JSON.png