lichtsterkte

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)lichtsterkte
Definitie (nl)de hoeveelheid aanwezige lichtenergie per oppervlakte eenheid van een (combinatie van) lichtbundel(s)
Toelichting (nl)De standaard SI eenheid van lichtsterkte is Candela (cd).
Synoniem (nl)lichtintensiteit
Begin geldigheid2013/01/25
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
lichtsterkteCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Lichtsterkte (Domeinwaarde)Gerelateerdlichtsterkte
RDF.jpg
Aquo history.png