droogweerafvoerdebiet berekend

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)droogweerafvoerdebiet berekend
Definitie (nl)het berekende afvoerdebiet naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie dat verwacht wordt op een bepaald moment, bestaand uit enkel het afvalwater aanbod tijdens droogweer
Toelichting (nl)Het gaat hier om het verwachte de verwachte samenstelling van het water naar de afvoerdebiet. Het gaat hier om de samenstelling van het water.
AfkortingDWA
Label (en)dry weather discharge
Begin geldigheid2023-07-29
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2210-0024
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
droogweerafvoerdebiet berekendBreder
droogweerafvoerdebiet berekendCategorie van
droogweerafvoerdebiet berekendIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afvalwater (Begrip)Gerelateerddroogweerafvoerdebiet berekend
droogweerafvoer stelsel (Begrip)Gerelateerddroogweerafvoerdebiet berekend
RDF.jpg
Aquo history.png