KRWSleutelTypeMaatregel

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen. De Aquo-domeintabellen zijn beschikbaar voor het uitwisselen van gegevens in de watersector.


Domeinwaarden

Domeinwaarden incl. vervallen

Eigenschappen

Id1260
VoorkeurslabelKRWSleutelTypeMaatregel
Definitie (nl)SleutelTypeMaatregel = KeyTypeMeasure (KTM) is een door de EU geïntroduceerde term om de vergelijkbaarheid van de Kaderrichtlijn Water/Kaderrichtlijn Marien (KRW/KRM) maatregelen tussen lidstaten te vergroten. De door lidstaten genomen maatregelen dienen voor de EU-rapportage toegewezen te worden aan 1 of meer KTM(s). Deze domeintabel bevat de door de EU voorgedefinieerde KTM's (groep EU-KRW en EU-KRM) en de door Nederland aanvullend gedefinieerde KTM's (groep NL-KRW).

De lijst van KTM's maakt deel uit van een gecoördineerde rapportage en veel voorgedefinieerde EU-KTM's kunnen bijdragen aan nationale omgevingsdoelen en een goede ecologische status, ook voor het mariene milieu.

Voor de codering van de KRM KTM's wordt gebruik gemaakt van dezelfde opzet als die van de KRW KTM's. De KTM's zijn doorgenummerd. Onderscheid wordt gemaakt door gebruik te maken van een indeling in groepen (EU-KRW, EU-KRM, NL-KRW).
Verantwoordelijke organisatieInformatiehuis Water
URL Verantwoordelijke organisatiehttps://www.ihw.nl/
URL achtergrondinformatiehttp://cdr.eionet.europa.eu/help/WFD/WFD_521_2016/
Is open domeinN
Begin geldigheid2019-12-17
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2102-0044
MetadataId, Codes, Groep, Omschrijving, Omschrijving Engels, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd

Categorie van

Gerelateerd


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel KRWSleutelTypeMaatregel gebruikt worden:

  • Id (Uniek identificatienummer.)
  • Codes (Aquo-code)
  • Groep (Groep binnen domeinwaarde)
  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • Omschrijving Engels (Betekenisvolle omschrijving in het Engels waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
  • Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
  • Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)

Exporteren

Aquo history.png
Search.png
Rdf.jpg
CSV.jpg
JSON.png