bodem

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bodem
Definitie (nl)het aan de oppervlakte liggende pakket van de aardkorst met de daaronder liggende aardlagen onder invloed van de hydrosfeer, atmosfeer en organismen.
Toelichting (nl)In Nederland spreekt men van "bodem" tot 1 a 2 meter onder het maaiveld.
BronInformatievoorziening t.b.v. regionaal milieubeleid '87:9
Label (en)soil
Label (de)boden
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bodemBreder
bodemCategorie van
bodemGerelateerd
bodemHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Bodem (Domeinwaarde)Gerelateerdbodem
Bodem/Sediment (Domeinwaarde)Gerelateerdbodem
Saneren en beheren van vervuilde historische locaties (o.a. slib-/baggerdepots, grondwater, bodem, nutrienten) (Domeinwaarde)Gerelateerdbodem
bagger (Begrip)Gerelateerdbodem
baggerdikte (Begrip)Gerelateerdbodem
baggertraject (Begrip)Gerelateerdbodem
ondergrond (Begrip)Gerelateerdbodem
adsorptiecomplex (Begrip)Heeft onderdeelbodem
lithosfeer (Begrip)Heeft onderdeelbodem
RDF.jpg
Aquo history.png