bankrekeningnummer

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)bankrekeningnummer
Definitie (nl)rekeningnummer bij een bank waarmee het subject betalingen doet of restituties kan ontvangen.
Label (en)bank account number
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2023-07-11
WijzigingsnummerW-2305-0021
StatusVervallen

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bankrekeningnummerCategorie van
bankrekeningnummerGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
subject (Begrip)Gerelateerdbankrekeningnummer
RDF.jpg
Aquo history.png