natuurlijk persoon

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)natuurlijk persoon
Label (en)natural person
CodeSNP
Definitie (nl)een natuurlijk persoon is ieder wezen dat bevoegd is om rechten en verplichtingen te hebben
Toelichting (nl)De gegevenselementen zijn mede bepaald door de spontane gegevens verstrekkingmogelijkheden van de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) aan de waterschappen. Relaties tussen familieleden wordt gemodelleerd via rol subject (vader, kind, moeder,...)
BronVROM, 1995: GFO-Basisregistratie Vastgoed
Datum start2011/07/04 10:38:07
Datum gewijzigd2012/11/23 12:29:10
StatusG
Id27642

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
natuurlijk persoonBreder
natuurlijk persoonGerelateerd
natuurlijk persoonHeeft onderdeel
natuurlijk persoonSmaller

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
auditor (Begrip)Bredernatuurlijk persoon
modelleur (Begrip)Bredernatuurlijk persoon
alleenwerker (Begrip)Gerelateerdnatuurlijk persoon
aanduiding naamgebruik (Begrip)Heeft onderdeelnatuurlijk persoon
akr nummer (Begrip)Heeft onderdeelnatuurlijk persoon
titel (Begrip)Heeft onderdeelnatuurlijk persoon
aanduiding naamgebruik (Begrip)Smallernatuurlijk persoon
akr nummer (Begrip)Smallernatuurlijk persoon
subject (Begrip)Smallernatuurlijk persoon
titel (Begrip)Smallernatuurlijk persoon
RDF.jpg
Aquo history.png