LimietsymboolReferentie

 
Domeintabellen.png
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen. De Aquo-domeintabellen zijn beschikbaar voor het uitwisselen van gegevens in de watersector.

Domeinwaarden

Domeinwaarden historisch

Domeinwaarden incl. historisch

Eigenschappen

Id1283
VoorkeurslabelLimietsymboolReferentie
Definitie (nl)De grenswaarde waarop het attribuut LimitSymbol van AnalyticResult betrekking heeft.
Verantwoordelijke organisatieInformatiehuis Water
URL Verantwoordelijke organisatiehttps://www.ihw.nl
Is open domeinN
Begin geldigheid2020/12/02
Eind geldigheid2100/01/01
MetadataOmschrijving, Groep, Id, Codes, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd

Categorie van


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel LimietsymboolReferentie gebruikt worden:

  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • Groep (Groep binnen domeinwaarde)
  • Id (Uniek identificatienummer.)
  • Codes (Aquo-code)
  • Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
  • Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
  • Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)

Exporteren

Search.png
RDF.jpg
CSV.jpg
JSON.png